Vycestováním z území České republiky zpět na Ukrajinu dočasná ochrana nezaniká.

V případě, že plánujete odcestovat na Ukrajinu bez vzdání se víza dočasné ochrany, je potřeba tuto skutečnost nahlásit před odjezdem zdravotní pojišťovně. Ode dne následujícího po odcestování na Ukrajinu budete mít ukončeno veřejné zdravotní pojištění ČR z důvodu dlouhodobého pobytu na Ukrajině, a to až do návratu zpět do ČR a přihlášení se zpět na VZP ČR. Po tuto dobu zaniká povinnost platit pojistné a nevzniká nárok na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění ČR. S opětovným přihlášením po návratu z pobytu musí být doložena doba pobytu na Ukrajině (např. razítky v pase z ukrajinských hraničních přechodů).

Po návratu zpět do ČR můžete další prohlášení o odcestování z důvodu dlouhodobého pobytu na Ukrajině učinit až po dvou celých kalendářních měsících následujících po dni přihlášení. Za tyto dva kalendářní měsíce máte povinnost uhradit zdravotní pojištění, pokud za vás není plátcem pojistného stát nebo zaměstnavatel.

Oznámení o dlouhodobém pobytu na Ukrajině musíte vždy nahlásit zdravotní pojišťovně. Toto oznámení nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře, nebo při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP.

Návrat z dlouhodobého pobytu na Ukrajině musíte vždy nahlásit zdravotní pojišťovně. Toto oznámení nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře, nebo při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP, kde předložíte doklady o době trvání pobytu na Ukrajině (razítky v pase).

Trvalým vycestováním z území České republiky a vzdáním se dočasné ochrany zaniká účast ve veřejném zdravotním pojištění ČR.

V případě, že se chcete vzdát dočasné ochrany, je třeba navštívit Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, nebo pracoviště OAMP MV ČR, kde obdržíte doklad o ukončení víza a který předložíte na VZP. Vzdát víza se můžete i z území Ukrajiny. V tomto případě se obraťte na patřičné oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nebo na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově.

Vzdání víza musíte vždy nahlásit zdravotní pojišťovně při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP Na dobu pobytu na území ČR od vzdání se víza do doby vycestování je možné uzavřít Základní zdravotní pojištění cizinců.