Krátkodobým vycestováním cizince z území České republiky dočasná ochrana nezaniká.

Pokud Vám bylo uděleno vízum dočasné ochrany, je možné s ním cestovat mimo území České republiky.

V případě takového vycestování je vyžadováno plnění povinností spojených s pobytem na území České republiky, jako např. úhrada zdravotního pojištění, zajištění absolvování povinné školní docházky vašich dětí a podobně.

V případě, že plánujete odcestovat např.  na Ukrajinu, je potřeba tuto skutečnost nahlásit zdravotní pojišťovně. Ode dne následujícího po odcestování na Ukrajinu budete mít ukončeno veřejné zdravotní pojištění ČR z důvodu dlouhodobého pobytu na Ukrajině, a to až do návratu zpět do ČR a přihlášení na VZP ČR. Po tuto dobu zaniká povinnost platit pojistné a nevzniká nárok na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění ČR. S opětovným přihlášením po návratu z dlouhodobého pobytu musí být doložena doba pobytu v cizině (např. razítky v pase z ukrajinských hranic).

Oznámení o dlouhodobém pobytu v cizině musíte vždy nahlásit zdravotní pojišťovně, oznámení nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.

Trvalým vycestováním z území České republiky a vzdáním se dočasné ochrany zaniká účast ve veřejném zdravotním pojištění ČR.

V případě, že se chcete vzdát dočasné ochrany, je třeba navštívit Krajského asistenčního centrum pomoci Ukrajině, nebo pracoviště MV OAMP, kde obdržíte doklad o ukončení víza a který předložíte na VZP. Vzdát víza se můžete i z území Ukrajiny. V tomto případě se obraťte na oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nebo na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově.

Vzdání víza musíte vždy nahlásit zdravotní pojišťovně, oznámení nám můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře. Na dobu pobytu na území ČR od vzdání se víza do doby vycestování je možné uzavřít Základní zdravotní pojištění cizinců.