V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory prostřednictvím vybraného Poskytovatele terapeutických služeb zařazeného do projektu. Více informací.

Pokud potřebujete řešit průběh pojištění (např. oznámení plátce pojistného) a nevyužijete některý z online formulářů níže, můžete se dostavit na kterékoli pracoviště VZP. V takovém případě doporučujeme využít službu online objednání na konkrétní čas, kterou některé naše pobočky nabízejí.

Povinnost nahlásit změnu adresy pobytu v ČR

Přestěhovali jste se a změnili jste místo svého pobytu v ČR? Nezapomeňte tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně, a to buď:

Prodloužení dočasné ochrany a zdravotního pojištění

O prodloužení platnosti „Náhradního průkazu pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP ČR“ je možné požádat po prodloužení dočasné ochrany na MV ČR, a to nejdříve po 5 pracovních dnech od prodloužení dočasné ochrany. Více informací zde.

Vyberte životní situaci


Získal jsem vízum dočasné ochrany a chci se zaregistrovat do českého systému veřejného zdravotního pojištění

Přijel jsem z Ukrajiny a chci zaregistrovat do českého systému veřejného zdravotního pojištění.

Více informací

Chci mít zdravotní pojištění u VZP v pořádku i 150 dnů po udělení dočasné ochrany

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění podmínky evidence pojištěnce u zdravotní pojišťovny. 

Více informací

Prodloužení zdravotního pojištění po prodloužení dočasné ochrany

Pokud jste si prodloužil/a dočasnou ochranu, bude Vám prodlouženo i zdravotní pojištění.

Více informací

Potřebuji zdravotní péči

Kde je poskytovaná lékařská péče pro dospělé a děti z Ukrajiny?

Více informací

Ztratili jsme náhradní průkaz pojištěnce

Jak postupovat při ztrátě průkazu pojištěnce.

Více informací

Vycestování mimo ČR

Jak postupovat při vycestování mimo ČR při dočasném či trvalém návratu na Ukrajinu apod.

Více informací

Co mám dělat, když nezískám vízum strpění?

Možnosti pojištění v případě, že nemám nárok na český systém zdravotního pojištění.

Více informací

Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory prostřednictvím vybraného Poskytovatele terapeutických služeb zařazeného do projektu.

Více informací


Potřebujete řešit další životní situace?

Podívejte se na rozcestník www.nasiukrajinci.cz, kde naleznete další důležité informace, otázeky a odpovědí. Například při hledání zaměstnání, informace o školách a školkách, řídičkého průkazu a dalších důležitých informací.

Více informací