Za pojištěnce ve věku nad 65 let bude i po uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany zdravotní pojištění hrazeno automaticky českým státem.  Za tyto osoby není nutné hlásit změnu plátce pojistného.

Přesto Vám doporučujeme poskytnout nám kontakty, kdyby z naší strany vznikly důvody ke kontaktování.

Kontaktní údaje můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.