Občan Ukrajiny, který v České republice získal dočasnou ochranu, se okamžikem udělení víza stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za něj prvních 150 dní od udělení dočasné ochrany hradí český stát.

Pokud jste pro získání víza navštívil i některé z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, můžete se do veřejného zdravotního pojištění zaregistrovat přes on-line formulář, nebo se můžete dostavit na jakékoli klientské pracoviště VZP.

K registraci je nutné doložit vystavené vízum dočasné ochrany udělené na území ČR.  Při registraci do veřejného zdravotního pojištění vám bude vystaven „Náhradní průkaz pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP ČR“, na základě kterého je držiteli poskytována na území ČR zdravotní péče v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.