Občan Ukrajiny, který v České republice získal dočasnou ochranu se okamžikem udělení víza stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za něj odvádí český stát.

Pro získání víza a zajištění zdravotního pojištění můžete navštívit i některé z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině.

S vystaveným vízem z Ministerstva vnitra ČR se můžete zaregistrovat on-line přes webový formulář , nebo se můžete dostavit na jakékoli klientské pracoviště VZP. Zde bude žadateli vystaveno potvrzení o zdravotním pojištění „Náhradní průkaz pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP ČR“, na základě kterého je držiteli poskytována na území ČR zdravotní péče v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.