Okamžikem udělení víza dočasné ochrany se občan Ukrajiny stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu. Doklad o zdravotním pojištění (tzv. náhradní průkaz pojištěnce) bude držiteli víza vydán přímo v KACPUpři osobní návštěvě, na kterémkoliv klientském pracovišti VZP, nebo ho lze vyžádat prostřednictvím on-line formuláře.

Pro zajištění zdravotní péče pro ukrajinské uprchlíky zřídilo Ministerstvo zdravotnictví UA POINTy. Tato pracoviště jsou zřízena při fakultních nemocnicích.

Další možností, jak najít lékaře, kde můžete čerpat zdravotní péči je využít Vyhledávač smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.žeb


Mohlo by vás zajímat:

Jsem těhotná/potřebuji nahlásit novorozence. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Platí mi zdravotní pojištění i po 150 dnech od udělení víza?