Okamžikem udělení víza dočasné ochrany občan Ukrajiny stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za něj odvádí český stát. Doklad o zdravotním pojištění (tzv. náhradní průkaz pojištěnce) bude držiteli víza vydán přímo v KACPU, při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP, nebo ho lze vyžádat prostřednictvím on-line formuláře.

Pro zajištění zdravotní péče pro ukrajinské uprchlíky zřídilo Ministerstvo zdravotnictví UA POINTy. Tato pracoviště jsou zřízena při všech přímo řízených fakultních nemocnicích. Smyslem zřízení těchto nízkoprahových ambulancí je zajištění plynulého procesu poskytování zdravotních služeb osobám z Ukrajiny, které nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče.


Jsem těhotná/potřebuji nahlásit novorozence. Jak je to se zdravotním pojištěním?

Platí mi zdravotní pojištění i po 150 dnech od udělení víza?