Za pojištěnce ve věku do 18 let bude i po uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany zdravotní pojištění hrazeno automaticky státem.  Za tyto osoby není nutné hlásit změnu plátce pojistného, doporučujeme však poskytnout nám kontakty na osobu, do jejíž péče je dítě na území ČR svěřeno, kdyby z naší strany vznikly důvody ke kontaktování.

Pokud je Vašemu dítěti 17 let, včas vás upozorníme na změny související s dovršením věku 18 let.  

Kontaktní údaje můžete zaslat prostřednictvím on-line formuláře.