Pro jednodušší registraci ke zdravotní pojišťovně využijte průvodce, který vám pomůže vyřídit vše potřebné tak, aby vám nevznikl dluh v systému zdravotního pojištění v ČR.

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany v České republice se občanům Ukrajiny mění podmínky evidence u zdravotní pojišťovny.  Povinnosti s tím spojené se týkají zejména dospělých pojištěnců, kteří po uplynutí této lhůty budou ve věku od 18 do 65 let. Tito pojištěnci již nebudou automaticky zařazení mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát. Samostatně tak musí řešit otázku placení pojistného na zdravotního pojištění a oznámit zdravotní pojišťovně důvod pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

Splnění oznamovací povinnosti budete moci učinit rychle a jednoduše on-line pomocí tohoto průvodce a odkazů do on-line formuláře od druhé poloviny července. Zatím si můžete pročíst potřebné informace, jak ve vaší konkrétní situaci postupovat.

Zobrazte si detailní informace dle věkové skupiny:

Děti a mladiství (Věk do 18 let) Dospělí (Ve věku od 18 do 65 let) Senioři (Ve věku od 65 let)