Pro jednodušší registraci ke zdravotní pojišťovně využijte průvodce, který vám pomůže vyřídit vše potřebné tak, aby vám nevznikl dluh v systému veřejného zdravotního pojištění ČR.

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení víza dočasné ochrany v České republice se cizincům s trvalým pobytem na Ukrajině mění podmínky evidence u zdravotní pojišťovny (pokud jste si o vízum požádali opakovaně, lhůta se počítá od udělení prvního víza dočasné ochrany).  Povinnosti s tím spojené se týkají zejména dospělých pojištěnců, kteří po uplynutí této lhůty budou ve věku od 18 do 65 let. Tito pojištěnci již nebudou automaticky zařazení mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát. Samostatně tak musí řešit otázku placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a oznámit zdravotní pojišťovně, jak bude hrazeno zdravotní pojištění, nebo důvod pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

Splnění oznamovací povinnosti budete moci učinit rychle a jednoduše pomocí tohoto průvodce a odkazů do on-line formuláře. 

Zobrazte si detailní informace dle věkové skupiny:

Děti a mladiství (Věk do 18 let) Dospělí (Ve věku od 18 do 65 let) Senioři (Ve věku od 65 let)