Prodloužení zdravotního pojištění a platnosti průkazu pojištěnce po prodloužení dočasné ochrany

Pokud jste si prodloužil/a dočasnou ochranu, bude Vám prodlouženo i zdravotní pojištění. Prostřednictvím nového on-line formuláře si můžete přímo vygenerovat náhradní průkaz zdravotního pojištění dle platnosti prodloužené dočasné ochrany.

Více informací zde.

Návrat z dlouhodobého pobytu na Ukrajině

Připravili jsme pro vás novou on-line službu pro oznámení návratu z dlouhodobého pobytu na Ukrajině a obnovení zdravotního pojištění v ČR.
Více informací zde.

Vyberte životní situaci


Získal jsem vízum dočasné ochrany a chci se zaregistrovat do českého systému veřejného zdravotního pojištění

Přijel jsem z Ukrajiny a chci zaregistrovat do českého systému veřejného zdravotního pojištění.

Více informací

Chci mít zdravotní pojištění u VZP v pořádku i 150 dnů po udělení dočasné ochrany

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění podmínky evidence pojištěnce u zdravotní pojišťovny. 

Více informací

Prodloužení zdravotního pojištění po prodloužení dočasné ochrany

Pokud jste si prodloužil/a dočasnou ochranu, bude Vám prodlouženo i zdravotní pojištění.

Více informací

Potřebuji zdravotní péči

Kde je poskytovaná lékařská péče pro dospělé a děti z Ukrajiny?

Více informací

Ztratili jsme náhradní průkaz pojištěnce

Jak postupovat při ztrátě průkazu pojištěnce.

Více informací

Vycestování mimo ČR

Jak postupovat při vycestování mimo ČR při dočasném či trvalém návratu na Ukrajinu apod.

Více informací

Co mám dělat, když nezískám vízum strpění?

Možnosti pojištění v případě, že nemám nárok na český systém zdravotního pojištění.

Více informací


Potřebujete řešit další životní situace?

Podívejte se na rozcestník www.nasiukrajinci.cz, kde naleznete další důležité informace, otázeky a odpovědí. Například při hledání zaměstnání, informace o školách a školkách, řídičkého průkazu a dalších důležitých informací.

Více informací